• Det var en ansatt ved gjenvinningsanlegget på Forusstranden som oppdaget brannen i restavfallskverna.

En ansatt oppdaget brannen

Det var en ansatt ved gjenvinningsanlegget på Forusstranden som oppdaget brannen i restavfallskverna.