• Idrettslaget har ingen kommentar til hva de synes om å utestenge en seksåring fra et lag. Jan Inge Haga

- Det er sjelden barn blir utestengt

— Slike utestengninger skjer nesten aldri, sier Trond Tengesdal, daglig leder i Rogaland Fotballkrets. De har fått denne saken på bordet.