Grasbrann i Lund - totalforbud mot åpen ild

Det ser dermed ut til at det blir bålfri sankthansfeiring i kommunen.