• To kvinner omkom i en motorsykkelulykke i Grinde i Tysvær søndag 22. juni. Dette førte dødstallene i Rogalands-trafikken opp til 6 drepte første halvår. Kjell Bua

6 trafikkdrept i Rogaland første halvår

To bilførere, en passasjer i bil og tre personer på motorsykkel omkom på veiene i Rogaland i årets seks første måneder.