• Johnny Lodden er en av verdens beste pokerspillere. Anders Minge

Lite i potten for poker–stjerne

De siste skatteoppgjørene har poker-stjernen Johnny Lodden stort sett vært nullskatteyter. I 2013 er han registrert med null i formue, 74.132 kroner i inntekt og 210.082 kroner i skatt.