• Ordførar Mons Skrettingland har store tomteområde Stokkalandsmarka som etter kvart skal delast ut. her er mykej kommunale tomter. No skal alle få. Pål Christensen

Gifte og single har same rett til tomt

Er du Håbu eller kjem frå ein annan kommune? Alle kan søkja kommunal tomt i Hå.