• høyspentulykke Egersund.JPG Arnt Olav Klippenberg

Høyspentulykke i Egersund

Én mann er alvorlig skadet og kollegaen lettere skadet etter at de falt ned og ble slått besvisstløse i forbindelse med vedlikehold på høyspentledning onsdag.