• For eit år sidan inviterte Hå-ordfører Mons Skrettingland (t.h) Jernbaneverket til synfaring. Han ville visa kor han ser for seg ny togstopp nord for Brusand, nærare Stokkalandsmarka. Fylkesutvalet rosar denne løysinga. Frå venstre står varaordførar Sveinung Lode, regionalplan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal, prosjektleder Hanne Dybwik og ordføraren. Fredrik Refvem, Jonas Haarr Friestad

Hå får likevel satsa stort i Stokkalandsmarka

Fylkesrådmannen meinte at Hå satsa altfor stort i Stokkalandsmarka, men fylkespolitikarane var usamde.