• Et lokaltog av denne typen sporet av på stasjonen i Egersund. (Illustrasjonsfoto)

Tog klarte ikke å stoppe - krasjet i stasjonsenden

Lokaltoget krasjet i endebutten ved Egersund stasjon og sporet av.