Her får byen park på 85 mål

Velkommen til Brynes best bevarte hemmelighet. Onsdag åpner den hurtigvoksende byen en splitter ny park på hele 85 mål. Mer grønn satsing kommer i budsjettet.

Publisert: Publisert:

Kenneth Andre Ognøy Olsen og Oda Mariell Stranden har oppdaget den nye parken som utgjør 85 mål av det store utbyggingsområdet. Foto: Geir Sveen

Dette vannet gikk tidligere i en skjult kanal i bakken. Nå er det hentet opp igjen, gjennom en ny bekk gjennom hele området. Foto: Geir Sveen

Tvillingene Malin og Emilie Stranden er med mor på tur i den nye klatrebyen. Alt lekeutstyr står fiks fredig før et eneste hus er bygd. Foto: Geir Sveen

Store utfordringer for små klatrere. Oda Mariell er i klatreskogen. Foto: Geir Sveen

— Vi bor i området, men vi visste ikke at parken sto ferdig slik som dette. En nabo tipset oss. Dette er jo helt fantastisk, sier Ann Jeanett Stranden, på tur med barna.

Se bildegalleri øverst i artikkelen.

Ikke et eneste hus er nemlig bygget på det som blir det siste store utbyggingsområdet på Bryne, Re-Svertingstad, der det først kommer 200 hus og enda flere etter 2030, da i en 15 års periode.

Men like fullt er parkdraget ferdig nå for hele utbyggingen:

85 mål med balløkke, klatreby, bmx-bane, skatebane, sitteplasser, trær og lekeplasser, langs en sammenhengende sykkel og gangsti fra Brynes ringvei i sør til Nubben i nord.

Dette er muren mellom byen Bryne og landbruket rundt. Nå gjøres det klart for utbygging og park i det siste store ledige området, helt sør på Re.

Bekken kom tilbakeMen få ser dette. Fordi det nye industriområdet skjuler parken fra sør. Og i nord er det ikke innsyn fra offentlig vei. Du må ta beina fatt for å finne fram.

Også Rekanalen er hentet opp igjen og svinger seg nå som en åpen bekk gjennom grøntdraget, men danner også et tjern før den når gården til Brynefotballens storhet, Gabriel Høyland.

Alt er på plass, selv om detaljreguleringen for boligene først neste uke behandles av kommunestyret, da med protest fra vellagene rundt Nubben som vil ha ny veiløsning for feltet.

Fra før har politikerne godkjent områdeplanen. Dermed er det lite som tyder på at planen stoppes nå.

Ny standard?

— Det er bare å ta i bruk parken. Den er ment som et tilbud for alle, ikke bare for dem som en gang skal bo på feltet, sier kommunalsjef Bjørn Meling.

Kommunen er byggherre og har lagt stor vekt på å holde høy kvalitet.

— Vi håper parken kan sette standard også for andre utbyggere, sier Meling.

Men Jadarhus må ta regningen. For hver boenhet betaler selskapet 110.000 kroner for overflatevann og lekeplasser/grøntanlegg.

LES OGSÅ:

Les også

Må alle på Bryne ha 30 kvm terrasse?

Les også

La ned på Bryne, åpner ny fabrikk i Polen med 56 ansatte

Tar regningen

— Ja, vi betaler for det du ser og det du ikke ser. Det er sjelden et felt får en så omfattende grøntplan. Samtidig må vi si at vi er imponert over kommunen. Her er det gjort en kjempejobb, sier daglig leder i Jadarhus, Kjell Inge Ree.

Fordi det både er høy kvalitet og store fellesområder, er det plass til rundt 80 flere boliger enn det som først ble planlagt.

Det er sjelden et felt får en så omfattende grøntplan. Samtidig må vi si at vi er imponert over kommunen. Her er det gjort en kjempejobb.Selv bygger Jadarhus ut feltet etter modell fra et hyttefelt på Sørlandet. Det hadde all parkering under bakken. - En god ide også på Jæren, tenkte prosjektsjef, Kurt Hobberstad.

Slik blir det nå også på Bryne for nesten alle de 200 boligene. Ingen vil se parkerte biler. Selv besøkende må ned i gjesteparkering under boligene.

Hvis planen blir godkjent neste uke, starter salget 5. november for 35 leiligheter beregnet for førstegangs etablerere med en prislapp på 2,09 millioner kroner. Innflytting blir på nyåret 2016.

Les også

Dette kan lande i Kaizers uterom

KaizersplassenOnsdag åpnes parken av ordføreren. Og i dag er det ventet at formannskapet vil si ja til en annen stor parksatsing, ny inngangsport til Bryne. Det dreier seg om nytt ungdomssenter ved mølla, men nesten halve beløpet på til sammen 34 millioner kroner vil gå til uteområdet med broer, gangstier og fiskeplass.

I tillegg vil ny Kaizersplass, Revegen som miljøgate og en videre opprusting av Mølledammen bli lagt inn i forslaget til nytt Time-budsjett. Prisen blir rundt 45 millioner kroner, etter det Aftenbladet erfarer. Det kan dermed bli årets store budsjettsak.

— Jeg har ikke sett budsjettet, så dette kan jeg ikke si noe om nå, men det blir en høst med fokus på det grønne, sier ordfører Reinert Kverneland (H).

Publisert: