Sokndal har blitt c-kommune

Sokndal kommune fikk 1. januar status som C-kommune. Dermed kan bedrifter søke om investeringstilskudd fra SND på inntil 20%.