Jeg ønsker mer sporty gudstjenester

Jeg er døpt, tror på Gud og er kristen. Dessuten har alle i familien valgt å konfirmere seg i kirken.