Kleppa slår alarm

Stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa krever svar fra helseministeren på hvordan Rogaland skal greie å nå nasjonale mål for behandlingstilbud innen 2006.