Skyldig i trygdejuks for 20 mill.

Den tiltalte kvinnen i den såkalte Grønhaug-saken er dømt tilfengsel i fire år og seks måneder. Hun må også betale en erstatningpå vel 20 millioner til Rikstrygdeverket.