Skyldte på sin avdøde mann

Den bedrageritiltalte kvinnen i Grønhaug-saken legger det meste avskylden på sin avdøde mann.