Kom og hent gratis hus!

For tungvint å bygge om. Og for godt til å rives. Eierne av Bøkeveien 2 i Kleppekrossen ber like godt folk komme hente et gratis hus.