Stopp i Paradis

Jernbaneverket vil lage et nytt stoppested for lokaltog i Paradis.