Vindmøllepark må utredes

Fylkesmannen i Rogaland mener de særpregede løsmasseformasjonene i området hvor Tananger-firmaet Norsk Vindkraft AS vil bygge en vindmøllepark til over en halv milliard kroner ved Skjæret på Høg-Jæren må utredes skikkelig.