Bompenger betaler 98 prosent

Alle de store regionale veiprosjektene i Rogaland er nesten bare basert på lokale bompengeordninger. Dette gjelder både Ryfast, Finnfast og Rogfast.