UDI avgjør hvor folk skal bo

Sandnes kommune har ikke noe med hvilke flyktninger som får bosette seg i kommunen, sier sosialsjef Bodil Byrkjedal Møller.