Nytt hyttefelt mot Jærhavet

Varden hyttefelt ved Ogna skal utvides med 25 hytter — kloss i den sørligste delen av Jærstrendene landskapsvernområde.