Jåttå blir alliansens Europa-kommando

Jåttå i Stavanger blir Joint Warfare Centre i Nato. Det ble klartetter at alliansens forsvarsministre møttes i Brussel i formiddag.