Vil bygge om Rosseland skule

Dersom ikke Rosseland skule står ferdig utvidet høsten 2008, vil fire klasser stå uten rom.