Fokus på Mobil

Fokus Bank flytter inn i Mobil-bygget på Strandkaien. Vi vil bli mer synlige i Stavanger, sier Morten Bjørnsen i Fokus Bank.