Labert år for hotellene

Hotellene i Sandnes hadde i fjor 34 prosent færre overnattingsgjester enn i 1999. En liten bedring er ventet i år.