Nye episoder med brannfarlig garn

Gjestal Spinneri har fått melding om fire tilfeller der det brannfarlige garnet «Camé Luxuspels» er blitt overtent på sekunder. En kvinne i Nord-Norge fikk store brannskader.