Helikopter-elever fra hele verden

Med 2500 elever fra 40 forskjellige land har CHC Helikopter Service bygd opp et av verdens største treningssentre for helikopter på Forus.