Bistand fra Jæren gjør suksess i Bosnia

Ni av ti jærstøttede samvirkelag i Bosnia og Kroatia fungerer godt, mens det aller første s-laget trolig må slås konkurs.