Buss hvert 20. minutt

Et bybussnett der alle rutene korresponderer med hverandre, kan bli virkelighet om to år. Samtidig blir rutene i utkant— Sandnes gjort om til bestillingsruter.