Fredelig mangfold på Sola

De er jo helt normale, sier Rebecca Tholo om sine minoritetsspråklige medelever. Til stor fornøyelse for resten av gjengen på Sola videregående skole.