Høvdingene kommer

Søndag er Lars Skrefsrud og Hans Nielsen Hauge ventet i Hana kirke. De skal dele sine tanker om misjon.