Vedtar spareplan i dag

STAVANGER: I dag sitter styret ved Sentralsjukehuset sammen for å komme fram til hvordan sykehuset skal greie å redusere budsjettet med 60 millioner kroner.