Psykisk syk slipper soning

For tredje gang har retten utsatt soningen til en domfelt, psykisk syk Stavanger-mann.