38 år i lokalpolitikken

Turid Gilje frå Gilja har fått hedersmerke og diplom frå Kommunenes Sentralforbund (KS) for sin langvarige innsats innan lokalpolitikken i Gjesdal.