- Alle ansatte går på tå hev

Den lille sengepost 6E hadde onsdag ettermiddag fire senger på gangen.