Tar en fest, stenger rv 44

Fredag kveld kan du ta deg en svingom på en av de mest trafikkbelastede veiene på Jæren, selveste rv 44 gjennom Kleppekrossen.