Ikkje drikkbart Ims-vatn

Næringsmiddeltilsynet har funne tarmbakteriar i vatnet til Ims vannverk. Vatnet kan ikkje brukast til matlaging eller drikke.