Urban Sjøfront opplever medvind

Lokale fordommer gjorde at Varmen måtte få nytt navn da området skulle pusses opp. Men nå trekkes gamle stedsnavn fram igjen.