Riksadvokaten godtar Sleipner-frifinnelse

Riksadvokaten vil ikke anke Gulating lagmannsretts frifinnelse av Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) i Sleipner-saken til Høyesterett.