Suldal vil ha plan for brufinansiering

I sin uttale til Transportplan for Ryfylke presiserer formannskapet at det må arbeidast for å få til ei utgreiing med finansieringsplan for bru over Sandsfjorden ved Nevøy.