Maner til Ryfast-enighet

Fylkesrådmann Erik Tjemsland har invitert rådmenn fra Ryfylke og Stavanger i håp om å oppnå enighet om Ryfast-trasé og Finnfast-finansiering.