Frp: - Rusproblem = sykdom

Dersom du oppfyller kriteriene for å motta subutex eller metadon, er du alvorlig syk. Og alvorlig syke mottar øyeblikkelig hjelp, de settes ikke på venteliste, resonnerte Torgeir Høien (Frp) i plan— og økonomikomiteen i Time.