Fra 18 til fem lokale sjefer i politidistriktet

Politi-Rogaland framstår en gang på nyåret med færre lokale ledere og større driftsenheter.