Kommunale tomter står ledige

Sandnes kommune har 12 tomter for salg i Sørbøtunet. Fire dager før fristen løper ut, har kommunen mottatt bare tre søknader.