Fredheim åpner nye dører

Mens noen dører ble stengt, har andre åpnet seg for Aud Klingen ogTove Borgli etter at de ble rammet av psykiske lidelser. De vil atflere skal titte inn bak dørene på Fredheim.