Pasient begikk selvmord - hard kritikk av RPS

Fylkeslegen mener Rogaland psykiatriske sykehus (RPS) kunne hindret at en pasient begikk selvmord.