Mer til skole og omsorg

Skoler og omsorg står øverst på prioriteringslisten i rådmannensforlag til ny økonomiplan for perioden 2002-2005.