«Av sted» - igjen

Reinhard Haverkamp, som er kunstneren bak skulpturen «Av sted», mener Vågen er en gunstig plassering dersom bygaven må flyttes.