Maler la ned kosten i protest

Hvis ikke kommunen betaler maler Frode Idland, må Solås bo— og aktivitetssenter åpne med umalte dører i morgen.