Nattens hjelpere

Hjemmesykepleiens nattpatrulje rykker ut når trygghetsalarmen går.Og gir omsorg og stell til unge og eldre som ikke klarer seg selv.